Mia Hanström är konsulent inom ungdoms- och jämställdhetsarbete. Hon bor på Kumlinge, är aktiv inom socialdemokraterna och jobbar som verksamhetsledare för Arbetarnas Bildningsförbund samt Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation. Hon är även styrelseordförande i Ålands Radio och var med och startade Feministparaplyet.