Olof Ehrenkrona är diplomat, författare, företagare, ledarskribent och expert i globaliseringsfrågor. Han har nyligen gått i pension efter en lång karriär.