Tino Sanandaji är doktor inom nationalekonomi och forskare vid institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning. Han är också författare till boken Massutmaning. Sedan coronapandemins utbrott har han varit en profilerad kritiker av Sveriges strategi.