Alexandra Hedborg är moderat lokalpolitiker i Järfälla. Hon är ordförande i Järfälla kvinnojour. Hon är aktiv twittrare och skriver debattartiklar i olika tidningar.