David Eberhard är psykiatriker och verksamhetschef på Maria beroendeklinik. Han är också författare till bland annat ”Trygghetsnarkomanerna” och ”Det stora könsexperimentet”.