Anna Ritamäki-Sjöstrand är folkrättsexpert och har jobbat med samhällsfrågor större delen av sitt liv. Senast som lagberedare. Numera har hon sadlat om och jobbar med alternativ friskvård. 2010 dog hennes dotter Ragnhild i plötslig spädbarnsdöd.