Reinar Aaltonen är elektronikmontör och jobbade som serviceman på Paf i 22 år. Han var en av de som blev varslade under 2018. Han är nu ofrivilligt arbetslös. Han är far till sex barn varav tre har speciella behov. Hösten 2013 beslutade han att ta sin yngsta son ur skolan och övergick till hemskolning.