Mogens Lindén är barn- och allmänläkare på ÅHS. Han är en flitig samhällsdebattör och syns ofta i olika kulturella sammanhang. På den klassiska politiska skalan ställer han sig till vänster.