Sanna Sjöblom är gigföretagare och bodybuilder. Hon jobbar med allt från friskvård till säkerhet. Hon viger den största delen av sin tid till träning, kost och bodybuilding.