Igge Holmberg är socialist och sitter i Ålands Lagting sedan 2011. Han har tidigare jobbat inom vård, skola och omsorg. Han har på senaste tid gjort stora livstilsomställningar som bland annat inneburit ett viktras på 50 kilo.