Kaj Grüssner kommer från Åland men bor sedan hösten 2000 i Finland. Han är utbildad ekonom och jobbar som skattekonsult. Han väckte i våras stor debatt på Åland när han skrev en uppmärksammad gästledare i Ålandstidningen.