Petra Berg är psykoterapeut specialiserad på kognitiv beteendeterapi. Hon driver företaget KBTterapi.ax som bland annat erbjuder digital psykoterapi i form av videoterapi och internetbehandling. Genom digitala lösningar jobbar hon mot att göra KBT mer tillgängligt för allmänheten. Hon erbjuder även föreläsningar och utbildningar.