Daniel Dahlén är chefredaktör på Ålandstidningen. Han har tidigare varit VD på Ålcom och Ålands Näringsliv. Han hade ingen erfarenhet av nyhetsjournalistik när han i mars blev tillsatt som chefredaktör och har nu avverkat fem månader på posten.